ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಬರ್ ವನ್

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 63.48% ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದ್ದು, ಅತ್ಯಧಿಕ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಸಂಚುಕೋರರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವುದರಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕ

Read more