ಒಂದೇ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಕ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯೆ ಅವನಿ ಲೇಖರ

Prasthutha|

ಟೋಕಿಯೋ: ಟೋಕಿಯೋ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅವನಿ ಲೇಖರ ಅವರು 50 ಮೀಟರ್ ರೈಫಲ್ 3 ಪೊಜೀಶನ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಚ್1 ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗೆದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದೇ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲದಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಬರೆದರು. ಅವನಿ ಲೇಖರ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 10 ಮೀಟರ್ ರೈಫಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.

ಅವನಿಯವರು ಎರಡನೆಯವರಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್ ನ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಇನ್ನು ಪದಕ ಕೈ ತಪ್ಪಿತು ಎಂಬ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಮೋಘವಾಗಿ ಗುರಿಯಿಟ್ಟು ಒಟ್ಟು 445.9 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು ಕಂಚು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.

- Advertisement -