ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್: ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಬ್ರಾರ್ ತಲಪಾಡಿ ಮಸೀದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಮಾಝ್’ಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

Prasthutha|

ಮಂಗಳೂರು: ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಬ್ರಾರ್ ತಲಪಾಡಿ, ಬೈತುಲ್ಲಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ, ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಫಲಾಹ್ ಕೆ.ಸಿ. ನಗರ, ಮಸ್ಜಿದುರಹ್ಮಾನ್ ಕೊಮರಂಗಳ, ಈ ಮೇಲಿನ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈದುಲ್ ಫಿತ್ರ್ ನಮಾಝ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಬ್ರಾರ್ ತಲಪಾಡಿ ಮಸೀದಿಯ ಸಮೀಪದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30 ಕ್ಕೆ ಈದ್ ನಮಾಝ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೌಲವಿ ಮುಸ್ತಫಾ ದಾರಿಮಿಯವರು ಕುತುಬ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆಂದು ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಅಬ್ರಾರ್ ತಲಪಾಡಿ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪ್ರಕಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Join Whatsapp