ಗಾಝಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ

Prasthutha|

►ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಜರ್ಜರಿತವಾದ ಗಾಝಾದ ಚಿತ್ರಗಳು

Join Whatsapp