ಯುಎಇ – ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಸತ್ತು ಕೆನೆಸೆಟ್ ಅನುಮೋದನೆ

ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ (ಯುಎಇ) ಜತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯ  ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸಂಸತ್ತು (ಕೆನೆಸೆಟ್) ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್

Read more