ವಿದೇಶಿಯರಿಗಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಉದ್ಯೋಗ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಕತಾರ್ ಚೇಂಬರ್

ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವಿದೇಶಿಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕತಾರ್ ಚೇಂಬರ್ jobs.qatar chamber.com ಎಂಬ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ವೆಬ್

Read more