ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆ | ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಕರೆ

ಅಬು ಧಾಬಿ : ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಮ್ಮಾನ್ಯುವೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೊನ್ ಅವರ ಇಸ್ಲಾಮ್ ವಿರೋಧಿ ಹೇಳಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂತೆ ಕೆಲವು ಅರಬ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಸೋಸಿಯೇಶನ್ ಗಳು

Read more

‘ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮರಿಯಮ್, ಹಾಗೆಯೇ ಕರೆಯಿರಿ’ | ಇಸ್ಲಾಂ ವಿರೋಧಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆದುರಲ್ಲೇ ತಾನು ಮುಸ್ಲಿಮಳಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಪಹೃತೆ !

ಪ್ಯಾರಿಸ್ : “ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವು ಅತ್ಯಂತ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು” ಎಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್

Read more