ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು

0
118

ಟಿ.ಕೆ.ಆಟ್ಟಕೋಯ

ಓರ್ವನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವೇಳೆ ಸಹಾಯ ಯಾಚನೆಗಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆತನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವವನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರಲು ಅರ್ಹನಲ್ಲ’’ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ() ಹೇಳಿದರು. ದೇವ ಮಾರ್ಗದ ಸಮರವೆಂದರೆ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅಮಾಯಕ, ಪುರುಷ, ಬಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಮರವೆಂದು ಕುರ್ಆನ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬರ ಮರಣಾ ನಂತರ ಅರಬೀ ಗೋತ್ರಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಬೆದರಿಕೆಗಳು ಎದ್ದು ಬಂದವು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅತಿಜಯಿಸಲು ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕುರಿತು ‘ಹೈಕಲ್ ಮುಹಮ್ಮದ್’ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪರಾಮರ್ಶೆ ಇದೆ. ‘‘ಝುಬೈರ್-ಬಿನ್-ಅಬ್ದುಲ್ ಮುತ್ತಲಿಬ್, ಹಾಶಿಮ್, ಝುಹ್ರಾ, ತೈಮ್ ಎಂಬೀ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ-ಬಿನ್-ಜುದ್‌ಆನರ ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸತ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮರ್ದಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ.’’ ಹಿಲ್‌ಫುಲ್ ಫುಳೂಲ್ ಎಂದು ಅರಬಿಗಳು ಕರೆದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ(ಸ)ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು.

ಆ ಮೈತ್ರಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದರು: ‘‘ಇಬ್‌ನ್ ಜುದಾನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಆ ಮೈತ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೆಂಪು ಒಂಟೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಲ್ಲೂ ಆಹ್ವಾನ ಸಿಗುವುದಾದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವೆನು. ಓರ್ವನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವೇಳೆ ಸಹಾಯ ಯಾಚನೆಗಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಆತನನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವವನು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿರಲು ಅರ್ಹನಲ್ಲ’’ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಹೇಳಿದರು. ದೇವ ಮಾರ್ಗದ ಸಮರವೆಂದರೆ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೊಳಗಾದ ಅಮಾಯಕ, ಪುರುಷ, ಬಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಬಾಲಕರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಮರವೆಂದು ಕುರ್‌ಆನ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಕೋಮುವಾದಿ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜನರನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿ ದಮನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇಕೆ, ನ್ಯಾಯಪೀಠಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಯುವಕರ ಭವಿಷ್ಯ ಮುರುಟಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟವರು, ನಿರಾಶ್ರಿತರು, ಅನಾಥರು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೊಳಗಾದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯರು ಎದುರಿಸುವ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಹಲವು. ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಗುಂಪುಗಳು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಾವು ಐದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ, ನಮಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೈಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ನಾವು ತಯಾರಾದರೆ ಜನೋಪಯೋಗಿಯಾದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಿದರೆ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದ ಸಣ್ಣ ಗುಂಪುಗಳು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಹಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.

ಇಶ್ರತ್ ಜಹಾನ್ ರಾಝಾ, ಅಮ್ಜದ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಿ ರಾಣಾ, ಅಬ್ದುಲ್ ಘನಿ, ಜಾವೇದ್ ಮುಂತಾದವರು 2004 ಜೂನ್ 15ರಂದು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಮಗ ಜಾವೇದ್ ಯಾನೆ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಹಿತ ಇರುವ ಮಂದಿಯ ಕೊಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದುರಂತವನ್ನು ಎಮ್.ಆರ್.ಗೋಪಿನಾಥ್ ಪಿಳ್ಳೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ನನಗೆ ದಡ ಸೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಮುಕುಂದನ್ ಸಿ ಮೆನೋನ್ ಅವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ‘‘ಮಗನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಪವಾದವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇರುವ ವೇಳೆ ಮುಕುಂದನ್ ಸಿ ಮೆನೋನ್ ದೇವದೂತನಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಆತ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಯಾವತ್ತೂ ಬತ್ತಿ ಹೋಗದ ಶಕ್ತಿಯ ಸೆಲೆಯಾಗಿದ್ದರು ಮೆನೋನ್.’’

ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ರಾಜೀಂದರ್ ಸಚ್ಚರ್‌ರನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ಆತ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಿತು. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಬೆದರಿಕೆ, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಬಹುಪತ್ನಿತ್ವ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಸುಳ್ಳಾರೋಪಗಳೆಂದೂ ರಾಜೀಂದರ್ ಸಚ್ಚರ್ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದರು. ಟೀಸ್ತಾ ಸೆಟಲ್‌ವಾಡರ ಮೇಲ್ನೋಟದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳು ಗುಜರಾತ್ ಗಲಭೆಯ ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿತು.
ಕೊಬಾಡ್ ಗಾಂಧಿ ತಿಹಾರ್ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬರೆದ ಪತ್ರವು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತದ್ದು. ಜನರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಆತ ಜೈಲಿನೊಳಗಿನ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರಾದರು. ಜೈಲಿನಿಂದ ಆತ ಬರೆದ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಓದಬಹುದು:
‘‘ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂದೇಶಗಳು ಜೈಲಿನ ಹೊರಗಡೆ ತಲುಪಿಸಿದವರಿಗೆ ಮೊತ್ತಮೊದಲಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಕೀಲಗೆ ಎರಡನೇಯದಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಒಂದು ಮಾನವಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದೆಗೇರಿಸಿಕೊಂಡ ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಮತ್ತು ಗೆಳೆಯರು ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸಹಕಾರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಬೆಂಬಲದ ಕಣ ಕಣಗಳು ಸೇರಿ ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಒಂದು ಸಮುದ್ರವೇ ಹರಿದು ಬಂತು.’’
ಜನರು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಜಾಮಿಯಾ, ಅಲೀಗಢ್ ಮೊದಲಾದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಶಾಹೀನ್‌ಬಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷರು, ಲಾಂಗ್ ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು ಅದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಥ್ಯ ಒಡೆದು ಹೋಗುವುದು. ಸತ್ಯವು ಉಳಿಯುವುದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವುಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇಶವು ಸಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿ, ನಿರೀಕ್ಷಕರಾಗಿ ಇರಲು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಡುವ ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

 

Previous articleಸಂವಿಧಾನ ಪರ-ವಿರೋಧಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ
Next article

What praise do I comes from collaborating in the WellHello study?

The success of the app can be underpinned with hundreds of hookups of actual people. We award WellHello with fairly earned extreme factors and supplies it plus one positive assessment to add just as much as their position. With WellHello, you may be certain that your own information, the footage, communication, audio and video products, and every minor thing you share by the app, visits your property. It indicates you will not find your profile photo on any other website combined with phrases you by no means said.

” If you’re willing to ditch the apps and hours of scrolling via poorly curved selfies, and so are extra considering an “old-fashioned” dating webpage, listed here are some of one of the most effective. well hello dating site Within our opinion, the condition with concealed subscription and expenses we mentioned within just the previous chapter of the InstantHookups analysis is already a pretty big safety matter. However , it’s not the one thing that is mistaken with the service plan.

thoughts on “How To Delete Match Account/Profile Permanently”

I did a significant research in the courting web site and obtained back to you guys with my in depth opinion on it. Make great to take a look at my own should-learn content on the top connect and one-night time stand websites to locate fully legitimate websites.

In the meanwhile, you may continue to get these e mail notifications when a new meet has arrived. Most likely, you disregard them since you’ve been experiencing this new passionate curiosity very frequently. Strategy, you receive hit which has a case of FOMO, or worry of missing out, and you’re having a gander at the lads or women you can be dating as an alternative. It’s a dilemma that’s extra popular than you expect when on line courting evolves into an off-line relationship. When these one of a kind dating circumstances abruptly turn into your current actuality, you still really feel like a deer caught in headlights however many books about polyamory or wide open relationships you may have learn.

Turn off Your Account

Certainly, but is it necessary to want to join again later on, you will want to reply all the review questions once again. Therefore , you may wish to contemplate only hiding your account (as defined in the last question), simply if you happen to determine you want to have it again at a later date. To utterly erase your account permanently, login towards the positioning and go to Your Profile website.

Related Opinions

Each of these 11 courting websites have since straightforward and clear concept so that you will not get uncertain of other folks’s intentions. Whilst gathering details for WellHello Website Review, we paid out shut focus as to just how well the site is able to send companies it promises in a specified price.

We certainly have noticed a few WellHello evaluation worrying concerning the not enough the iphone app, so this feels like a serious oversight by the services. These social websites deletion pages may be quite tricky.

However , some non-public images can easily solely always be accessed simply by premium affiliates. Signing up for the WellHello on-line romance group is definitely free and since simple because A-B-C. Choose your male or female, present a sound and dynamic e-mail tackle, and nominate the password. Yet , you should be 18 years past and as much as be part of this develop online marriage group.

Becoming a member of isn’t affordable, although; a one-month pub will price you $29. 95. If you want to defend your privateness on-line you might need to consider deleting your profiles by dating websites such as POF, Zoosk, Badoo and identical websites that need customers to talk about personal information with strangers. Below we have supplied short-term directions for taking away your info from key courting web sites.

When shopping the internet internet site, we found many dating profiles that rarely look legitimate at all. They are barely filled in and contain only one generic-wanting picture. As soon as we created our account, we as well began buying a lot of text messages from good-trying ladies although our profile was nearly empty.

Equally WellHello totally free and paid variations work on an honest level, which means that you will discover a grownup hookupregardless of the amount of money paid. Lots of wrongdoings are derived from faux profile customers that purpose to curry prefer with people after which manipulate all of them as they find useful.

From this website page, you can even get your account and a further activities, although most of them are solely available on a paid basis. No matter how onerous Instant Hookups attempts to convince you that it has the true package, we seen zero proof that it could, in fact , guide individuals make real get together periods. Rather, we all found the location’s blatant makes an attempt to make you pay for pricey companies without you possibly figuring out. Enrolling is straightforward, employing it’s easy and better coming from all it is likely mostly of the “free” dating sites that actually is totally free. Book of Suits is a no cost on-line romantic relationship web site that offers a method for singles to install in their neighborhood.

Moreover, Fb now keeps all lost accounts for full 30 days (used to be 15) earlier than for good deleting all of them. Please monitor when you fell to a paid membership you should take the obligatory steps with all the App Store or Google Play Retailer to ensure you are definitely not charged an automobile renewal registration fee. Easily removing, uninstalling or perhaps deleting the Hinge application from your cellphone is not going to terminate your account totally, you must observe the above steps to terminate the profile. I recently found an internet site in my husbands past known as “instabang” beneath zero. 4 KILOBYTES he swore over our youngsters that he failed to download this app.